Board

Foundation of the Comunitat Valenciana for the Promotion of Tertiary Studies (FFES):

Honorary trustee

D. Ximo Puig Ferrer

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.

Chairman

D. Vicent Marzà Ibáñez

Hble. Sr. Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez.

Advisors

D. Miguel Soler Gracia

Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler Gracia.

Sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Il·lm. Sr. Subsecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, José Villar Rivera.

Dª. Josefina Bueno Alonso

Il·lma. Sra. Directora General d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno Alonso.

D. Enric Nomdedéu i Biosca

Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General del SERVEF, Enric Nomdedéu i Biosca.

default-profile

Il·lm. Sr. Director de Gabinet del President de la Generalitat, Arcadi España García.

D. Joaquín Carrión Candel

Il·lm. Sr. Director General de Centres i Personal Docent, Joaquín Carrión Candel.

default-profile

Molt Il·lustre Sr. Vicepresident Executiu de l’Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació, Prof. Dr. Santiago Grísolia.

Directora General de Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

Il·lma. Directora General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, Dª Ana Mª Ávila Peñalver.

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

Il·lma. Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Dª Isabel Castelló García.

Secretary

default-profile

Dª. Carmen Victoria López.