Patronat

Components del patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors:

– DADES PENDENTS D’ACTUALITZACIÓ –

Patró d’Honor

D. Ximo Puig Ferrer

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.

Presidenta

Miembro del patronato FFES

Hble. Sra. Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual Villalobos.

Vocals

Miembro del patronato FFES

Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d’Universitats i Recerca,  Rafael Tabarés Seisdedos

Sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Il·lm. Sr. Sotssecretari de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, José Villar Ribera.

Miembro del patronato FFES

Il·lma. Sra. Directora General de Ciència i Investigació, Carmen Bevià Baeza.

D. Enric Nomdedéu i Biosca

Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu i Biosca.

Miembro del patronato FFES

Molt  Il·lustre Sr. Vicepresident Executiu de l’Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació, Prof. Dr. Santiago Grísolia García.

Secretària no Patrona

Miembro del patronato FFES

Dª. Carmen Victoria López.