Patronat

Components del patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors:

Patró d’Honor

D. Ximo Puig Ferrer

Molt Hble. Sr. President de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.

President

D. Vicent Marzà Ibáñez

Hble. Sr. Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà Ibáñez.

Vocals

D. Miguel Soler Gracia

Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d’Educació i Investigació, Miguel Soler Gracia.

Sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Il·lm. Sr. Sotssecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, José Villar Rivera.

Dª. Josefina Bueno Alonso

Il·lma. Sra. Directora General d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno Alonso.

D. Enric Nomdedéu i Biosca

Il·lm. Sr. Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General del SERVEF, Enric Nomdedéu i Biosca.

Miembro del patronato FFES

Il·lm. Sr. Director de Gabinet del President de la Generalitat, Arcadi España García.

D. Joaquín Carrión Candel

Il·lm. Sr. Director General de Centres i Personal Docent, Joaquín Carrión Candel.

Miembro del patronato FFES

Molt Il·lustre Sr. Vicepresident Executiu de l’Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació, Prof. Dr. Santiago Grísolia.

Directora General de Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

Il·lma. Directora General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, Dª Ana Mª Ávila Peñalver.

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

Il·lma. Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Dª Isabel Castelló García.

Secretària no Patrona

Miembro del patronato FFES

Dª. Carmen Victoria López.