Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors

El 2014, la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, va crear la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors per a facilitar i fomentar l’accés a l’educació superior. D’aquesta manera, la Generalitat promou beques per a la investigació i desenvolupament de la nostra cultura, i impulsa i facilita la realització d’accions educatives, científiques, culturals i de cooperació per mitjà de convenis amb altres institucions públiques o privades.

Activitats

La Fundació per al Foment d’Estudis Superiors promou diferents beques per a la investigació i desenrotllament de la nostra cultura. Una altra de les nostres tasques és la signatura de diferents convenis amb l’objectiu d’afavorir la tasca d’activitats formatives, activitats de difusió, activitats d’innovació i investigació d’interés per als estudiants de grau, postgrau i grups d’investigadors de les nostres universitats públiques.