Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors

En 2014, la Generalitat, crea la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors (FFES) amb la finalitat de facilitar i fomentar l’accés a l’educació superior. Actualment i amb l’impuls de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, la FFES promou la recerca i desenvolupament de la nostra cultura, impulsant i facilitant la realització d’accions educatives, científiques, culturals i de cooperació mitjançant convenis amb altres institucions públiques o privades.

Activitats

La Fundació per al Foment d’Estudis Superiors promou diferents beques per a la investigació i desenrotllament de la nostra cultura. Una altra de les nostres tasques és la signatura de diferents convenis amb l’objectiu d’afavorir la tasca d’activitats formatives, activitats de difusió, activitats d’innovació i investigació d’interés per als estudiants de grau, postgrau i grups d’investigadors de les nostres universitats públiques.