La Fundació

Constituïx el fi de la Fundació la promoció de l’accés a l’educació superior i el desenrotllament d’altres activitats de caràcter educatiu i cultural, com ara:

  • la realització de programes de formació permanent.
  • de postgrau.
  • de potenciació de les arts i humanitats.
  • d’investigació.
  • d’intercanvi de la informació tecnològica d’interés internacional.
  • de col·laboració i cooperació al desenrotllament i la innovació.

Així com participar en el projecte educatiu de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

FFES - Promoció de l’accés a l’educació superior