PROCEDIMENT LICITACIÓ SERVEIS OBERT

PROCEDIMENT LICITACIÓ SERVEIS OBERT SIMPLIFICAT